Czynny żal podatnika – na czym polega?

Czynny żal podatnika dla wielu przedsiębiorców stanowi możliwość uniknięcia kary, jaką musieliby ponieść przed Urzędem Skarbowym. Prawo daje możliwość jej uniknięcia pod pewnymi względami właśnie poprzez tę wyjątkową regulację prawną. Jeśli sprawca spełni więc określone warunki, Urząd Skarbowy może odstąpić od wymierzenia kary za popełnione wykroczenia i przestępstwa skarbowe. W wielu przypadkach jest to znaczni korzystniejszą opcją, na którą decydują się osoby mające coś na sumieniu lub mające świadomość własnych przewinień.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z takiej możliwości?

Aby skorzystać z czynnego żalu podatnika trzeba takich warunków spełnić kilka jednocześnie. Po pierwsze – trzeba samemu przyznać się do popełnionego przestępstwa (ustnie bądź też pisemnie) oraz trzeba dokładnie wskazać wszelkie okoliczności związane z jego popełnieniem. O popełnionym przestępstwie Urząd Skarbowy nie może wiedzieć wcześniej, a więc nie można zgłosić przestępstwa, które zostało ujawnione np. podczas kontroli Urzędu Skarbowego chwilę wcześniej. Kolejną sprawą jest uiszczenie całkowitej kwoty, jaka z tytułu przestępstwa nie została przekazana Urzędowi. Jeśli zostaną naliczone odsetki – je także trzeba zapłacić w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie.

Warto też wiedzieć, że z instytucji czynnego żalu podatnika nie można skorzystać w momencie, kiedy jest się organizatorem i prowodyrem grupy przestępczej lub też kiedy nakłania się inne osoby do popełnienia przestępstwa.

Czynny żal podatnika jako sposób na uniknięcie kary

Czynny żal podatnika daje możliwość uniknięcia kary (zobacz też wpis Kapitalni.org), powinien być wystosowany w odpowiedni sposób, w czym może nas wspomóc niejedna kancelaria adwokacka. Adwokat doradzi też, czy w naszym przypadku będziemy mieli szansę na skorzystanie z tego wybiegu i czy jest to dla nas opłacalne. Adwokaci oraz radcy prawni za pewne mają też wiedzę co do tego, kiedy najczęściej korzysta się z takiej możliwości jak czynny żal podatnika i kiedy jest to najlepsze możliwe wyjście. Zawsze warto jest takiej porady zasięgnąć, aby zorientować się w sytuacji. Wśród wykroczeń i przestępstw, jakie najczęściej się zdarzają polskim przedsiębiorcom jest np. spóźnienie się z deklaracjami i zeznaniami podatkowymi, błędy w fakturach i ich nierzetelne przygotowywanie, niezapłacenie odpowiedniej wielkości należnego podatku dochodowego lub też wyłudzenia związane ze zwrotem VAT-u. Oczywiście, nie wszystkie te uchybienia są wykonywane świadomie i z premedytacją, spora ich część za pewne wynika z błędów w rozliczenia. Dlatego też można samodzielnie i z własnej woli się z nich wytłumaczyć – poprzez możliwość skorzystania z czynnego żalu podatnika.

Comments are closed.