Różnice pomiędzy kredytem samochodowym a leasingiem konsumenckim

Leasing najczęściej kojarzy się z finansowaniem przedsiębiorstw i – według powszechnej opinii – dotyczy tylko i wyłącznie firm. Jest to jednak błędne myślenie, ponieważ istnieje także leasing konsumencki szerzej omówiony tutaj: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/na-czym-polega-leasing-konsumencki/id/109, który dotyczy osób fizycznych.

Czym jest leasing konsumencki?

Leasing ten nazywany jest również leasingiem prywatnym i jest pewnego rodzaju umową cywilnoprawną skierowaną do osób fizycznych, czyli takich, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Leasing tego typu polega na użytkowaniu jakiegoś przedmiotu przez określony czas, a w zamian, w umowie, określane jest odpowiednie wynagrodzenie. Innymi słowy, firma leasingowa kupuje samochód, a następnie przekazuje go w dzierżawie konsumentowi. Klient zaś zobowiązuje się do terminowej regulacji rat, które są ustalane w umowie.

Podczas trwania umowy, konsument nie posiada do danego samochodu żadnych praw, dopóki nie spłaci ostatniej raty. Do tego czasu w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel wpisana jest firma leasingowa. Po zakończeniu umowy i spłacie rat, klient może wykupić samochód, bądź też wymienić go na nowszy model. W przypadku wykupienia, najczęściej jego cena wynosi jeden procent początkowej wartości auta.

Należy tym samym wspomnieć, że osoby fizyczne nie mogą z tytułu umowy osiągać korzyści podatkowych.

Czym jest kredyt samochodowy?

Przeciwieństwem do leasingu konsumenckiego jest kredyt samochody, czyli zobowiązanie celowe związane z zakupem pojazdu. W odróżnieniu od leasingu, kredyt sprawia, że jego biorca natychmiast staje się właścicielem i jest nim również po zakończeniu umowy.

Leasing a kredyt – w czym tkwi różnica?

Jak już wspomniano, podstawową różnicą pomiędzy leasingiem a kredytem samochodowym jest prawo własności do samochodu. W przypadku leasingu, właścicielem do momentu spłaty rat jest firma leasingowa, a kredytu – jest nim kredytobiorca od samego początku. Leasing generuje koszty w postaci własnego wkładu, raty leasingowej oraz wykupu, a kredyt pobiera prowizję za udzielenie kredytu, a także raty kapitałowo-odsetkowe oraz opłaty za ustanowienie zabezpieczenia kredytu. Co więcej, firma leasingowa ustala limit na kilometry. Jeśli zostanie on przekroczony, prawowity właściciel może naliczyć na konsumenta dodatkowe opłaty.

Różnica tkwi również w formalnościach. Firma leasingowa potrzebuje jedynie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz udokumentowanie dochodów. Kredyt wymaga jednak nie tylko dokumentów od kredytobiorcy, ale i dokumentacji pojazdu, które są niezbędne do weryfikacji jego wartości i jakości.

Comments are closed.